Daňové tlačivá k stiahnutiu

Stiahnite si aktuálne daňové tlačivá vydané Finančnou správou SR. Tlačivá sú zdarma, stačí si do nich doplniť údaje. Keď chcete ušetriť čas, využite našu aplikáciu pre spracovanie daňového priznania pre fyzické osoby 2024 (za rok 2023). Dane spočíta za vás a pripraví vám kompletné daňové priznanie vrátane všetkých potrebných príloh. Vo formáte PDF i XML (pre elektronické podanie).

Daňové tlačivá 2024 (za rok 2023)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A

Zobraziť | Stiahnuť

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B

Zobraziť | Stiahnuť

Oznámenie o predĺžení lehoty pre podanie daňového priznania (odklad)


Oznámenie o predĺžení lehoty pre podanie DP (odklad)

Zobraziť | Stiahnuť

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb


Zobraziť | Stiahnuť

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve


Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve


Zobraziť | Stiahnuť

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve


Zobraziť | Stiahnuť

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel


Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Zobraziť | Stiahnuť

Registrácia k DPH


Registrácia
k DPHZobraziť | Stiahnuť

Daňové priznanie k DPH


Daňové priznanie
k DPHZobraziť | Stiahnuť

Iné formuláre

Žiadosť o vydanie potvrdenia o bezdlžnosti FO


Žiadosť o vydanie potvrdenia
o bezdlžnosti
FO

Zobraziť | Stiahnuť v .docx

Žiadosť o vydanie potvrdenia o bezdlžnosti PO


Žiadosť o vydanie potvrdenia
o bezdlžnosti
PO

Zobraziť | Stiahnuť v .docx

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení a výške dane po podaní daňového priznania FO


Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení a výške dane FO

Zobraziť | Stiahnuť v .docx

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení a výške dane po podaní daňového priznania PO


Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení a výške dane PO

Zobraziť | Stiahnuť v .docx

Daňové tlačivá 2023 (za rok 2022)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A

Zobraziť | Stiahnuť

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B

Zobraziť | Stiahnuť

Oznámenie o predĺžení lehoty pre podanie daňového priznania (odklad)


Oznámenie o predĺžení lehoty pre podanie DP (odklad)

Zobraziť | Stiahnuť

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb


Zobraziť | Stiahnuť

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve


Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve


Zobraziť | Stiahnuť

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve


Zobraziť | Stiahnuť

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel


Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Zobraziť | Stiahnuť

Registrácia k DPH


Registrácia
k DPHZobraziť | Stiahnuť

Daňové priznanie k DPH


Daňové priznanie
k DPHZobraziť | Stiahnuť